Startsida Framtiden

Avelsmål

Golden retrievern är ursprungligen en apporterande fågelhund, en arbetande hund. För mig är den det ännu idag och vi får inte glömma bort dess ursprung som givit rasen många av de fina egenskaper som även gör den till en så trevlig familjehund. Glömmer vi ursprunget är risken stor att vi tappar bort de egenskaperna och en dag står här med något helt annat.

För mig är Golden retrievern en hund med sund mentalitet, en stabil hund, en trygg hund, en nyfiken hund. För att försäkra mig om att mina avelshundar uppfyller detta krav mentalbeskriver jag mina kullar.

Som komplement till mentalbeskrivningen funktionsbeskriver jag även kullarna för att se vilka egenskaper som finns medfödda hos dem.

Mina hundar startas på jaktprov och lydnadsprov.

Mina hundar visas på utställning. Dock är dagens ideal på utställning en typ av Golden retriever som för mig känns väldigt främmande. För mig är en Golden retriever en hund med en exteriör som fungerar i skogen under arbete, den ska med lätthet ta sig fram över ris och genom snår, den ska ha en päls väl anpassad för vattenarbete och långa jaktdagar om hösten. Den ska orka arbeta en hel dag och bör därför ha vinklar, stomme och storlek anpassad för detta. Den ska ha en funktionell exteriör helt enkelt.

För mig är hunden en helhet: mentalitet - jaktlig funktion - hälsa. Alla bitar måste finnas annars är det ingen Golden retriever.

Jag har som mål att föda upp Golden retriever med en sund mentalitet och en funktionell exteriör.